Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę księgowo-podatkową podmiotów gospodarczych; Spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia i fundacje.

Dotychczasowe doświadczenie, ciągły rozwój i zdobywanie wiedzy to:

 • gwarancja jakości świadczonych usług
 • profesjonalizm,
 • bezpieczeństwo danych

Prowadzimy:

Księgi handlowe (pełna księgowość)

 • Organizacja działu księgowości
 • Tworzenie planu kont
 • Rejestracja i księgowanie dowodów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i innych ewidencji według zlecenia
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Sporządzenie rachunku zysków i strat, bilansu, przepływów pieniężnych
 • Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych

Księgi przychodów i rozchodów

 • Rejestracja dokumentów w księdze przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i innych według zlecenia
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych
 • Roczne rozliczenie działalności

Ewidencja Przychodów (ryczałt ewidencjonowany)

 • Rejestracja dokumentów w ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych
 • Roczne rozliczenie działalności

Płace i ZUS

 • Przygotowanie list płac
 • Przygotowanie deklaracji ZUS
 • Rozliczenie podatku dochodowego pracowników
 • Przygotowanie umów o pracę, świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

dodatkowo oferujemy:

 • przygotowanie dokumentacji kredytowej
 • prowadzenie sprawozdawczości firmy
 • odbiór dokumentów z siedziby Klienta